آبنمای هارمونیک ساختمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

آبنمای هارمونیک ساختمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

این آبنمای هارمونیک در ورودی ساختمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا و به بهره برداری رسیده است که شامل بازسازی ابنیه و تغییر کامل آبنما از حالت ساده به حالت هارمونیک و پویا است. این آبنما شامل افکت کلاستر و افکت جمع شونده مرکزی می باشد.

با گروه فنی و مهندسی کارن خاص باشید…

 

 

مشاهده فیلم