آبنمای پرده پیوسته منزل آقای ناصری

این آبنما شامل سه عدد پرده پیوسته به طول های مختلف بر روی یکدیگر قرار گرفته است ، که جلوه ای بی بدیل به فضا بخشیده است . و در این آبنما از نورپردازی 256 رنگ با سیستم کنترل از راه دور رنگ بندی و زمانی بندی استفاده شده است .

با گروه فنی و مهندسی کارن خاص باشید.

 

مشاهده فیلم