آبنمای رستوران ابرده شاندیز مشهد

این آبنما، آبنما در فضای بیرون و از نوع ریتمیک می باشد. در این آبنما از یک گل طبقاتی که تک تک نازل های آن قابل تنظیم از نظر ارتفاع و جهت خروجی آب می باشند، استفاده شده است. نازل گل طبقاتی از نوع نازل های زینتی ظریف محسوب می شود که به فضا علاوه بر آرامش، زیبایی خاصی نیز می بخشد

 

مشاهده فیلم